Online prihláška - Prihláška na prípravu na skúšky z poľovníctva

Online prihláška

Typ prihlášky:
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Telefónne číslo:
Adresa trvalého pobytu:
E-mail:
Zaslaním tejto prihlášky dávate súhlas na záznam a spracovanie vašich údajov
Odpíšte  znaky:
Click for new image
(napr.12.07.1983)
Online prihláška
Obvodná poľovnícka komora Levice
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA
KOMORA LEVICE
logo
© 2012 OPK Levice | Admin
menu
Slovenský poľovnícky zväz
Poľovnícka organizácia Diana
menu
menu