Online prihláška - Prihláška na skúšky poľovných psov

Online prihláška

Typ prihlášky:
Na:
Usporiadateľ:
Miesto skúškok:
Dátum skúšok:
Zaslaním tejto prihlášky dávate súhlas na záznam a spracovanie vašich údajov
(napr.12.07.1983)
Prihlasujete:
psa
suku
Meno psa/suky:
Zapísaný(á) v SPKP:
Narodený(á):
Plemeno:
Farba:
Otec psa/suky:
Otec zapísaný:
Matka psa/suky:
Matka zapísaná:
Meno chovateľa psa/suky:
Meno majiteľa psa/suky:
Adresa majiteľa:
PSČ:
Meno vodiča psa/suky:
Adresa vodiča:
Telefón vodiča:
Je členom SPZ v:
Výsledky absolvovaných skúšok:
Prehlasujem, že poznám skúšobný poriadok a že sa mu podrobujem. Prihláseného psa predvediem sám, alebo ho dám predviesť splnomocneným zástupcom. Ručím za škody spôsobené mojím psom. Stanovený poplatok zaplatím ihneď po prijatí prihlášky.
Click for new image
(napr.12.07.2013)
Odpíšte  znaky:
Online prihláška
Obvodná poľovnícka komora Levice
OBVODNÁ POĽOVNÍCKA
KOMORA LEVICE
logo
© 2012 OPK Levice | Admin
menu
Slovenský poľovnícky zväz
Poľovnícka organizácia Diana
menu
menu